Списък с всички билбордове

N:1 - АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 8+100  1. АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 8+100 ляво 4.05x3.05
N:2 - АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 8+700  2. АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 8+700 ляво 3.98x2.98
N:3 - АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 11+100  3. АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 11+100 ляво 4.05x3.05
N:4 - АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 11+800  4. АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 11+800 ляво 4.05x3.05
N:5 - АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 12+100  5. АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 12+100 ляво 4.05x3.05
N:6 - АМ Тракия АМ 1, изход София към Пловдив, km. 13+300  6. АМ Тракия АМ 1, изход София към Пловдив  km. 13+300 дясно 4.00x3.00
N:7 - АМ Тракия АМ 1, изход София към Пловдив, km. 14+620  7. АМ Тракия АМ 1, изход София към Пловдив  km. 14+620 дясно 4.00x3.00
N:8 - AM Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 14+880  8. AM Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 14+880 ляво 4.00x3.00
N:9 - АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив, km. 18+600  9. АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив  km. 18+600 ляво 4.05x3.05
N:10 - АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив, km. 20+200  10. АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив  km. 20+200 ляво 4.05x3.05
N:11 - АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив, km. 23+300  11. АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив  km. 23+300 ляво 4.05x3.05
N:12 - АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив, km. 28+700  12. АМ Тракия АМ 1, преди София от Пловдив  km. 28+700 ляво 4.00x3.00
N:13 - АМ Тракия АМ 1, към София от Пловдив, km. 37+050  13. АМ Тракия АМ 1, към София от Пловдив  km. 37+050 ляво 4.05x3.05
N:14 - АМ Тракия АМ 1, преди Пазарджик от София, km. 74+450  14. АМ Тракия АМ 1, преди Пазарджик от София  km. 74+450 дясно 4.05x3.05
N:15 - АМ Тракия АМ 1, преди Пазарджик от София , km. 83+200  15. АМ Тракия АМ 1, преди Пазарджик от София  km. 83+200 дясно 4.05x3.05
N:16 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик , km. 94+193  16. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик  km. 94+193 ляво 4.05x3.05
N:17 - АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив, km. 94+595  17. АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив  km. 94+595 ляво 4.00x3.00
N:18 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик , km. 94+899  18. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик  km. 94+899 ляво 4.05x3.15
N:19 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик , km. 95+699  19. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик  km. 95+699 ляво 4.05x3.05
N:20 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик , km. 96+000  20. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик  km. 96+000 ляво 4.05x3.05
N:21 - АМ Тракия АМ 1, Пазарджик - Пловдив, km. 96+380  21. АМ Тракия АМ 1, Пазарджик - Пловдив  km. 96+380 дясно 4.05x3.05
N:22 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик, km. 97+070  22. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик  km. 97+070 ляво 4.05x3.05
N:23 - АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив, km. 98+135  23. АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив  km. 98+135 дясно 4.05x3.05
N:24 - АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив , km. 100+515  24. АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив  km. 100+515 дясно 4.05x3.05
N:25 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик , km. 100+760  25. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Пазарджик  km. 100+760 ляво 4.05x3.05
N:26 - АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив, km. 104+886  26. АМ Тракия АМ 1, Пазарджик-Пловдив  km. 104+886 дясно 4.05x3.05
N:27 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Стара Загора, km. 128+700  27. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Стара Загора  km. 128+700 дясно 4.05x3.05
N:28 - АМ Тракия АМ 1, до Пловдив от Стара Загора, km. 130+364  28. АМ Тракия АМ 1, до Пловдив от Стара Загора  km. 130+364 ляво 4.05x3.05
N:29 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Стара Загора, km. 130+700  29. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Стара Загора  km. 130+700 дясно 4.05x3.05
N:30 - АМ Тракия АМ 1, до Пловдив от Стара Загора, km. 131+070  30. АМ Тракия АМ 1, до Пловдив от Стара Загора  km. 131+070 ляво 4.05x3.05
N:31 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив-Стара Загора , km. 135+219  31. АМ Тракия АМ 1, Пловдив-Стара Загора  km. 135+219 дясно 4.05x3.05
N:32 - АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София, km. 325+902  32. АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София  km. 325+902 дясно 4.00x3.00
N:33 - АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София, km. 331+403  33. АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София  km. 331+403 ляво 4.05x3.05
N:34 - АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София, km. 338+718  34. АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София  km. 338+718 ляво 4.00x3.00
N:35 - АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София, km. 339+798  35. АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София  km. 339+798 ляво 4.00x3.00
N:36 - АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София, km. 341+607  36. АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София  km. 341+607 дясно 4.05x3.05
N:37 - АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София, km. 346+088  37. АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София  km. 346+088 дясно 3.95x2.95
N:39 - АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София, km. 352+511  39. АМ Тракия АМ 1, преди Бургас от София  km. 352+511 дясно 4.05x3.05
N:40 - АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София, km. 356+008  40. АМ Тракия АМ 1, от Бургас към София  km. 356+008 ляво 4.05x3.05
N:41 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 10+860  41. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 10+860 дясно 4.00x3.00
N:42 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 11+660  42. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 11+660 дясно 4.05x3.05
N:43 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 13+060  43. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 13+060 дясно 4.00x3.00
N:44 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 16+260  44. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 16+260 дясно 4.00x3.00
N:45 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 16+660  45. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 16+660 дясно 4.05x3.05
N:46 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 17+060  46. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 17+060 дясно 4.05x3.05
N:47 - АМ хемус АМ 2, до София от Варна, km. 23+350  47. АМ хемус АМ 2, до София от Варна  km. 23+350 ляво 4.05x3.05
N:48 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 23+760  48. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 23+760 дясно 4.05x3.05
N:49 - АМ хемус АМ 2, до София от Варна, km. 24+860  49. АМ хемус АМ 2, до София от Варна  km. 24+860 ляво 4.05x3.05
N:50 - АМ хемус АМ 2, до София от Варна, km. 26+00  50. АМ хемус АМ 2, до София от Варна  km. 26+00 ляво 400x300
N:51 - АМ хемус АМ 2, до София от Варна, km. 28+810  51. АМ хемус АМ 2, до София от Варна  km. 28+810 ляво 4.05x3.05
N:52 - АМ хемус АМ 2, София - Варна, Ябланица, km. 77+300  52. АМ хемус АМ 2, София - Варна, Ябланица  km. 77+300 дясно 4.00x3.00
N:53 - АМ хемус АМ 2, от София към Варна, Шумен, km. 354+920  53. АМ хемус АМ 2, от София към Варна, Шумен  km. 354+920 дясно 4.00x3.00
N:54 - АМ хемус АМ 2,от Варна към София, Шумен, km. 355+550  54. АМ хемус АМ 2,от Варна към София, Шумен  km. 355+550 ляво 4.05x3.05
N:55 - АМ хемус АМ 2, Варна до Шумен, km. 367+634  55. АМ хемус АМ 2, Варна до Шумен  km. 367+634 дясно 4.05x3.05
N:56 - АМ хемус АМ 2, до Варна към София, km. 405+230  56. АМ хемус АМ 2, до Варна към София  km. 405+230 ляво 4.05x3.05
N:57 - АМ хемус АМ 2, до Варна към София, km. 409+620  57. АМ хемус АМ 2, до Варна към София  km. 409+620 ляво 4.05x3.05
N:58 - АМ хемус АМ 2, вход Варна от София, km. 417+620  58. АМ хемус АМ 2, вход Варна от София  km. 417+620 дясно 4.00x3.00
N:59 - АМ хемус АМ 2, от Варна към София, km. 418+600  59. АМ хемус АМ 2, от Варна към София  km. 418+600 ляво 4.05x3.05
N:60 - АМ хемус АМ 2, вход Варна от София, km. 420+040  60. АМ хемус АМ 2, вход Варна от София  km. 420+040 дясно 4.00x3.00
N:61 - АМ хемус АМ 2, от Варна към София, km. 420+100  61. АМ хемус АМ 2, от Варна към София  km. 420+100 ляво 4.00x3.00
N:62 - Път 1-1, Видин-София, преди Монтана , km. 89+500  62. Път 1-1, Видин-София, преди Монтана  km. 89+500 дясно 4.05x3.05
N:63 - Път 1-1, до Враца от София , km. 152+190  63. Път 1-1, до Враца от София  km. 152+190 дясно 4.05x3.05
N:64 - Път 1-1, до Враца от София , km. 152+850  64. Път 1-1, до Враца от София  km. 152+850 дясно 4.05x3.05
N:65 - Път 1-1, до Враца към София , km. 156+030  65. Път 1-1, до Враца към София  km. 156+030 дясно 4.05x3.05
N:66 - Път 1-1, вход София от Перник, km. 278+270  66. Път 1-1, вход София от Перник  km. 278+270 ляво 4.05x3.05
N:67 - Път 1-1, вход София от Перник, km. 278+470  67. Път 1-1, вход София от Перник  km. 278+470 ляво 4.00x3.00
N:68 - Път 1-1, София - Перник, Владая, km. 279+860  68. Път 1-1, София - Перник, Владая  km. 279+860 дясно 4.00x3.00
N:69 - Път 1-1, от Перник към София, преди Владая, km. 284+250  69. Път 1-1, от Перник към София, преди Владая  km. 284+250 ляво 4.05x3.05
N:70 - Път 1-1, от Перник към София, преди Владая, km. 284+270  70. Път 1-1, от Перник към София, преди Владая  km. 284+270 дясно 4.05x3.05
N:71 - Път 1-1, от Перник към София, преди Владая, km. 284+780  71. Път 1-1, от Перник към София, преди Владая  km. 284+780 ляво 4.00x3.00
N:72 - Път 1-1, София–Кулата, до Перник, km. 290+950  72. Път 1-1, София–Кулата, до Перник  km. 290+950 дясно 4.05x3.05
N:73 - Път 1-1, София-Благоевград, след Перник, km. 291+200  73. Път 1-1, София-Благоевград, след Перник  km. 291+200 ляво 4.05x3.05
N:74 - Път 1-1, София–Кулата, до Перник, km. 291+300  74. Път 1-1, София–Кулата, до Перник  km. 291+300 дясно 4.05x3.05
N:75 - Път 1-1, София-Благоевград, след Перник, km. 297+530  75. Път 1-1, София-Благоевград, след Перник  km. 297+530 ляво 4.05x3.05
N:76 - Път 1-1, София-Кулата, околовръстно Благоевград, km. 363+230  76. Път 1-1, София-Кулата, околовръстно Благоевград  km. 363+230 дясно 4.05x3.05
N:77 - Път 1-1, София-Кулата, след Благоевград, km. 375+080  77. Път 1-1, София-Кулата, след Благоевград  km. 375+080 дясно 4.05x3.05
N:78 - Път 1-2, вход Русе от Варна, km. 17+950  78. Път 1-2, вход Русе от Варна  km. 17+950 ляво 4.05x3.05
N:79 - Път 1-2, вход Русе от Варна, km. 20+125  79. Път 1-2, вход Русе от Варна  km. 20+125 ляво 4.05x3.05
N:80 - Път 1-2, вход Русе от Варна, km. 21+350  80. Път 1-2, вход Русе от Варна  km. 21+350 ляво 4.05x3.05
N:81 - Път 1-2, от Русе към Варна, km. 24+470  81. Път 1-2, от Русе към Варна  km. 24+470 дясно 4.05x3.05
N:82 - Път 1-2, от Разград към Русе, km. 64+740  82. Път 1-2, от Разград към Русе  km. 64+740 ляво 4.05x3.05
N:83 - Път 1-2, Русе-Варна, преди Шумен, km. 92+670  83. Път 1-2, Русе-Варна, преди Шумен  km. 92+670 ляво 4.05x3.05
N:84 - Път 1-3, Русе - София, Разклон за Свищов , km. 7+600  84. Път 1-3, Русе - София, Разклон за Свищов  km. 7+600 дясно 4.00x3.00
N:85 - Път 1-3, София - Русе, преди Бяла, km. 10+230  85. Път 1-3, София - Русе, преди Бяла  km. 10+230 ляво 4.05x3.05
N:86 - Път 1-3, след Плевен към Русе , km. 73+950  86. Път 1-3, след Плевен към Русе  km. 73+950 ляво 4.05x3.05
N:87 - Път 1-3, София - Русе, околовръстно Плевен, km. 92+600  87. Път 1-3, София - Русе, околовръстно Плевен  km. 92+600 дясно 4.05x3.05
N:88 - Път 1-3, София - Русе, преди Плевен, km. 99+600  88. Път 1-3, София - Русе, преди Плевен  km. 99+600 дясно 3.96x2.96
N:89 - Път 1-3, София-Русе, преди Плевен, km. 104+655  89. Път 1-3, София-Русе, преди Плевен  km. 104+655 ляво 4.05x3.05
N:90 - Път 1-3, София -Русе, преди Плевен, km. 104+600  90. Път 1-3, София -Русе, преди Плевен  km. 104+600 дясно 4.05x3.05
N:91 - Път 1-4, София-Варна, село Български извор, km. 19+070  91. Път 1-4, София-Варна, село Български извор  km. 19+070 дясно 4.05x3.05
N:92 - Път 1-4, София-Варна, село Микре, km. 44+050  92. Път 1-4, София-Варна, село Микре  km. 44+050 дясно 4.05x3.05
N:93 - Път 1-4, София - Варна, преди Севлиево, km. 54+580  93. Път 1-4, София - Варна, преди Севлиево  km. 54+580 ляво 4.05x3.05
N:94 - Път 1-4, София - Варна, преди Севлиево, km. 68+414  94. Път 1-4, София - Варна, преди Севлиево  km. 68+414 дясно 4.05x3.05
N:95 - Път 1-4, София-Варна, Севлиево, km. 79+590  95. Път 1-4, София-Варна, Севлиево  km. 79+590 ляво 4.05x3.05
N:96 - Път 1-4, София-Варна, след Севлиево, km. 92+480  96. Път 1-4, София-Варна, след Севлиево  km. 92+480 ляво 4.05x3.05
N:97 - Път 1-4, София-Варна, преди Велико търново, km. 103+830  97. Път 1-4, София-Варна, преди Велико търново  km. 103+830 дясно 4.05x3.05
N:98 - Път 1-4, София-Варна, Велико Търново, km. 109+220  98. Път 1-4, София-Варна, Велико Търново  km. 109+220 дясно 4.00x3.00
N:99 - Път 1-4, София-Варна, Велико Търново, km. 111+450  99. Път 1-4, София-Варна, Велико Търново  km. 111+450 ляво 4.05x3.05
N:100 - Път 1-4, София-Варна, Велико Търново, km. 120+600  100. Път 1-4, София-Варна, Велико Търново  km. 120+600 дясно 4.05x3.05
N:101 - Път 1-4, София-Варна, Велико Търново, km. 136+700  101. Път 1-4, София-Варна, Велико Търново  km. 136+700 ляво 4.05x3.05
N:102 - Път 1-4, София-Варна, преди Търговище, km. 212+130  102. Път 1-4, София-Варна, преди Търговище  km. 212+130 дясно 4.05x3.05
N:103 - Път 1-4, София-Варна, околовръстно Търговище, km. 227+320  103. Път 1-4, София-Варна, околовръстно Търговище  km. 227+320 ляво 4.00x3.00
N:104 - Път 1-5, Русе-София, до Русе, km. 15+590  104. Път 1-5, Русе-София, до Русе  km. 15+590 дясно 4.05x3.05
N:105 - Път 1-5, Русе-София, до Русе, km. 18+600  105. Път 1-5, Русе-София, до Русе  km. 18+600 дясно 4.05x3.05
N:106 - Път 1-5, Русе-София, до Русе, km. 20+850  106. Път 1-5, Русе-София, до Русе  km. 20+850 дясно 4.05x3.05
N:107 - Път 1-5, Русе-София, до Русе, km. 25+760  107. Път 1-5, Русе-София, до Русе  km. 25+760 ляво 4.05x3.05
N:108 - Път 1-5, Русе-София, до Русе, km. 27+500  108. Път 1-5, Русе-София, до Русе  km. 27+500 дясно 3.94x2.94
N:109 - Път 1-5, Русе-София, Бяла, km. 55+700  109. Път 1-5, Русе-София, Бяла  km. 55+700 ляво 3.96x2.96
N:110 - Път 1-5, преди Велико Търново от Русе, km. 74+900  110. Път 1-5, преди Велико Търново от Русе  km. 74+900 ляво 4.05x3.10
N:111 - Път 1-5, преди Велико Търново от Русе, km. 93+400  111. Път 1-5, преди Велико Търново от Русе  km. 93+400 ляво 4.05x3.05
N:112 - Път 1-5, от Велико Търново към Габрово, km. 109+990  112. Път 1-5, от Велико Търново към Габрово  km. 109+990 ляво 4.05x3.05
N:113 - Път 1-5, вход Стара Загора от Димитровград, km. 243+500  113. Път 1-5, вход Стара Загора от Димитровград  km. 243+500 ляво 4.05x3.05
N:114 - Път 1-5, вход Стара Загора от Димитровград, km. 246+700  114. Път 1-5, вход Стара Загора от Димитровград  km. 246+700 ляво 4.05x3.05
N:115 - Път 1-5, от Стара Загора към Димитровград, km. 249+200  115. Път 1-5, от Стара Загора към Димитровград  km. 249+200 дясно 4.05x3.05
N:116 - Път 1-5, вход Стара Загора от Димитровград, km. 250+630  116. Път 1-5, вход Стара Загора от Димитровград  km. 250+630 ляво 4.05x3.05
N:117 - Път 1-5, до Кърджали след Хасково, km. 310+953  117. Път 1-5, до Кърджали след Хасково  km. 310+953 дясно 4.05x3.05
N:118 - Път 1-6, София - Бургас, до Сливен, km. 389+700  118. Път 1-6, София - Бургас, до Сливен  km. 389+700 дясно 3.96x2.96
N:119 - Път 1-6, София - Бургас, до Сливен, km. 394+700  119. Път 1-6, София - Бургас, до Сливен  km. 394+700 ляво 4.05x3.05
N:120 - Път 1-6, Петолъчката - Карнобат, km. 438+300  120. Път 1-6, Петолъчката - Карнобат  km. 438+300 дясно 4.05x3.05
N:121 - Път 1-8, вход София от Калотина, km. 42+200  121. Път 1-8, вход София от Калотина  km. 42+200 дясно 4.05x3.05
N:122 - Път 1-8, вход София от Калотина, km. 43+700  122. Път 1-8, вход София от Калотина  km. 43+700 дясно 4.05x3.05
N:123 - Път 1-8, от Хасково към Пловдив, km. 282+400  123. Път 1-8, от Хасково към Пловдив  km. 282+400 ляво 4.05x3.05
N:124 - Път 1-9, Балчик - Варна, km. 59+150  124. Път 1-9, Балчик - Варна  km. 59+150 ляво 4.05x3.05
N:125 - Път 1-9, до Варна от Бургас, km. 131+550  125. Път 1-9, до Варна от Бургас  km. 131+550 ляво 4.05x3.05
N:126 - Път 1-9, до Варна от Бургас, km. 137+000  126. Път 1-9, до Варна от Бургас  km. 137+000 ляво 4.05x3.05
N:127 - Път 1-9, Варна - Бургас, до Бяла-Обзор, km. 167+270  127. Път 1-9, Варна - Бургас, до Бяла-Обзор  km. 167+270 ляво 4.05x3.05
N:128 - Път 2-21, до Русе от Силистра, km. 15+400  128. Път 2-21, до Русе от Силистра  km. 15+400 ляво 4.05x3.05
N:129 - Път 2-29, Варна-Добрич, след Аксаково, km. 14+840  129. Път 2-29, Варна-Добрич, след Аксаково  km. 14+840 дясно 4.05x3.05
N:130 - Път 2-29, Варна-Добрич, Добрич, km. 40+800  130. Път 2-29, Варна-Добрич, Добрич  km. 40+800 дясно 4.05x3.05
N:131 - Път 2-53, Сливен-Ямбол , km. 129+010  131. Път 2-53, Сливен-Ямбол  km. 129+010 дясно 4.05x3.05
N:132 - Път 2-64, Карлово-Пловдив, до Пловдив, km. 43+540  132. Път 2-64, Карлово-Пловдив, до Пловдив  km. 43+540 ляво 3.90x2.90
N:133 - Път 2-66, до Сливен от Стара Загора, km. 7+490  133. Път 2-66, до Сливен от Стара Загора  km. 7+490 ляво 4.05x3.05
N:134 - Път 2-81, София-Лом, околовръстно Монтана, km. 99+460  134. Път 2-81, София-Лом, околовръстно Монтана  km. 99+460 дясно 4.00x3.00
N:135 - Път 2-82, вход София от Боровец, km. 73+750  135. Път 2-82, вход София от Боровец  km. 73+750 дясно 4.05x3.05
N:136 - Път 3-108, Петрич - Ново Делчево, km. 3+450  136. Път 3-108, Петрич - Ново Делчево  km. 3+450 дясно 4.05x3.05
N:137 - АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив, km. 1+550  137. АМ Тракия АМ 1, вход София от Пловдив  km. 1+550 ляво 8.00x4.00
N:138 - АМ 1, вход София от Пловдив, km. 2+150  138. АМ 1, вход София от Пловдив  km. 2+150 ляво 8.00x4.00
N:139 - АМ 1, вход София от Пловдив, km. 19+200  139. АМ 1, вход София от Пловдив  km. 19+200 ляво 8.00x4.00
N:140 - АМ 1, преди Пловдив от София, km. 102+322  140. АМ 1, преди Пловдив от София  km. 102+322 дясно 8.00x4.00
N:141 - АМ 1, до Пловдив от Стара Загора, km. 140+600  141. АМ 1, до Пловдив от Стара Загора  km. 140+600 ляво 8.00x4.00
N:142 - АМ 1, вход Стара Загора, km. 202+600  142. АМ 1, вход Стара Загора  km. 202+600 дясно 8.00x4.00
N:143 - АМ Тракия, София -Бургас, до Бургас, km. 325+989  143. АМ Тракия, София -Бургас, до Бургас  km. 325+989 ляво 8.00x4.00
N:144 - АМ Тракия, София -Бургас, до Бургас, km. 340+086  144. АМ Тракия, София -Бургас, до Бургас  km. 340+086 дясно 8.00x4.00
N:145 - АМ 2, вход София от Варна, km. 9+810  145. АМ 2, вход София от Варна  km. 9+810 ляво 8.00x4.00
N:146 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 12+225  146. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 12+225 ляво 8.00x4.00
N:147 - АМ хемус АМ 2, до София към Варна, km. 14+160  147. АМ хемус АМ 2, до София към Варна  km. 14+160 дясно 8.00x4.00
N:148 - АМ 2, вход София от Варна, km. 15+760  148. АМ 2, вход София от Варна  km. 15+760 ляво 8.00x4.00
N:149 - АМ 2, вход Варна от София, km. 414+090  149. АМ 2, вход Варна от София  km. 414+090 дясно 8.00x4.00
N:150 - АМ 2, до Варна към София, km. 416+940  150. АМ 2, до Варна към София  km. 416+940 ляво 8.00x4.00
N:151 - Път 1-1, вход София от Кулата, Владая, km. 280+540  151. Път 1-1, вход София от Кулата, Владая  km. 280+540 ляво 8.00x4.00
N:152 - Път 1-1, АМ Струма, София - Перник, km. 290+100  152. Път 1-1, АМ Струма, София - Перник  km. 290+100 дясно 8.00x4.00
N:153 - Път 1-1, АМ Струма, Перник -София, km. 290+180  153. Път 1-1, АМ Струма, Перник -София  km. 290+180 ляво 8.00x4.00
N:154 - Път 1-1, София - Кулата, Благоевград, km. 371+330  154. Път 1-1, София - Кулата, Благоевград  km. 371+330 ляво 8.00x4.00
N:155 - Път 2-29, Варна - Добрич, km. 19+900  155. Път 2-29, Варна - Добрич  km. 19+900 ляво 8.00x4.00
N:156 - АМ Тракия АМ 1, до София, km. 10+250  156. АМ Тракия АМ 1, до София  km. 10+250 дясно 4.05x3.05
N:157 - АМ Тракия АМ 1, София - Пазарджик, km. 40+250  157. АМ Тракия АМ 1, София - Пазарджик  km. 40+250 дясно 4.05x3.05
N:158 - АМ Тракия АМ 1, София - Пазарджик, km. 49+300  158. АМ Тракия АМ 1, София - Пазарджик  km. 49+300 дясно 4.05x3.05
N:159 - АМ Тракия АМ 1, София - Пазарджик, km. 52+800  159. АМ Тракия АМ 1, София - Пазарджик  km. 52+800 ляво 4.05x3.05
N:160 - АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Стара Загора  , km. 156+900  160. АМ Тракия АМ 1, Пловдив - Стара Загора  km. 156+900 дясно 4.05x3.05
N:161 - АМ Тракия АМ 1 , Пловдив - Стара Загора, km. 158+088  161. АМ Тракия АМ 1 , Пловдив - Стара Загора  km. 158+088 ляво 4.05x3.05
N:162 - АМ Тракия АМ 1, Стара Загора-Бургас, km. 171+650  162. АМ Тракия АМ 1, Стара Загора-Бургас  km. 171+650 дясно 4.05x3.05
N:163 - АМ Тракия АМ 1, Стара Загора-Бургас, km. 198+200  163. АМ Тракия АМ 1, Стара Загора-Бургас  km. 198+200 дясно 4.05x3.05
N:164 - АМ Тракия АМ 1, Бургас, km. 332+150  164. АМ Тракия АМ 1, Бургас  km. 332+150 ляво 4.05x3.05
N:165 - АМ Тракия АМ 1, Бургас, km. 333+320  165. АМ Тракия АМ 1, Бургас  km. 333+320 дясно 4.05x3.05
N:167 - АМ Тракия АМ 1, Бургас, km. 349+820  167. АМ Тракия АМ 1, Бургас  km. 349+820 ляво 4.05x3.05
N:168 - АМ Хемус АМ 2, до Варна, km. 418+345  168. АМ Хемус АМ 2, до Варна  km. 418+345 дясно 4.05x3.05
N:169 - АМ Черно море, до Варна, km. 6+250  169. АМ Черно море, до Варна  km. 6+250 ляво 4.05x3.05
N:170 - Път 1-1, Враца -Монтана, km. 135+160  170. Път 1-1, Враца -Монтана  km. 135+160 дясно 4.05x3.05
N:171 - Път 1-1, Враца -Монтана , km. 138+630  171. Път 1-1, Враца -Монтана  km. 138+630 ляво 4.05x3.05
N:172 - Път 1-1, София - Враца, km. 159+560  172. Път 1-1, София - Враца  km. 159+560 дясно 4.05x3.05
N:173 - Път 1-1, София - Враца, km. 162+960  173. Път 1-1, София - Враца  km. 162+960 ляво 4.05x3.05
N:174 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, до Кресна , km. 394+200  174. Път 1-1, Благоевград - Кулата, до Кресна  km. 394+200 ляво 4.05x3.05
N:175 - Път 1-1, София - Кулата, km. 418+120  175. Път 1-1, София - Кулата  km. 418+120 ляво 4.05x3.05
N:176 - Път 1-3, София - Плевен, до Луковит, km. 131+420  176. Път 1-3, София - Плевен, до Луковит  km. 131+420 ляво 4.05x3.05
N:177 - Път 1-4, София-Велико Търново, до Ловеч, km. 46+310  177. Път 1-4, София-Велико Търново, до Ловеч  km. 46+310 дясно 4.05x3.05
N:178 - Път 1-4, София -Велико Търново, след Ловеч, km. 58+470  178. Път 1-4, София -Велико Търново, след Ловеч  km. 58+470 ляво 405x305
N:179 - Път 1-4, вход Велико Търново от София, km. 122+740  179. Път 1-4, вход Велико Търново от София  km. 122+740 дясно 405x305
N:180 - Път 1-4, Велико Търново, km. 132+880  180. Път 1-4, Велико Търново  km. 132+880 ляво 405x305
N:181 - Път 1-5, вход Велико Търново от Русе, km. 101+100  181. Път 1-5, вход Велико Търново от Русе  km. 101+100 дясно 4.05x3.05
N:182 - Път 1-5, вход Велико Търново от Габрово, km. 109+400  182. Път 1-5, вход Велико Търново от Габрово  km. 109+400 ляво 4.05x3.05
N:183 - Път 1-5, до Стара Загора от Казанлък, km. 233+500  183. Път 1-5, до Стара Загора от Казанлък  km. 233+500 ляво 4.05x3.05
N:184 - Път 1-5, до Стара Загора към Хасково, km. 243+000  184. Път 1-5, до Стара Загора към Хасково  km. 243+000 дясно 4.05x3.05
N:185 - Път 1-5, до Стара Загора към Хасково, km. 249+200  185. Път 1-5, до Стара Загора към Хасково  km. 249+200 ляво 4.05x3.05
N:186 - Път 1-5, до Стара Загора към Хасково, km. 290+  186. Път 1-5, до Стара Загора към Хасково  km. 290+ дясно 4.05x3.05
N:187 - Път 1-5 , до Хасково към Кърджали, km. 300+730  187. Път 1-5 , до Хасково към Кърджали  km. 300+730 дясно 4.05x3.05
N:188 - Път 1-8, до Хасково от Пловдив, km. 296+000  188. Път 1-8, до Хасково от Пловдив  km. 296+000 дясно 4.05x3.05
N:189 - Път 2-18, Околовръстен път София, km. 38+500  189. Път 2-18, Околовръстен път София  km. 38+500 дясно 4.05x3.05
N:190 - Път 2-18, Околовръстен път София, km. 43+500  190. Път 2-18, Околовръстен път София  km. 43+500 ляво 4.05x3.05
N:191 - Път 2-18, Околовръстен път София летище, km. 24+430  191. Път 2-18, Околовръстен път София летище  km. 24+430 дясно 4.05x3.05
N:192 - Път 2-18, Околовръстен път София след разклонa за Варна, km. 28+100  192. Път 2-18, Околовръстен път София след разклонa за Варна  km. 28+100 дясно 4.05x3.05
N:193 - Път 2-55, км, km. 2+360  193. Път 2-55, км  km. 2+360 дясно 4.05x3.05
N:194 - АМ Тракия АМ 1, до София, km. 2+600  194. АМ Тракия АМ 1, до София  km. 2+600 дясно 8.00x4.00
N:195 - АМ Тракия АМ 1, до София, km. 9+700  195. АМ Тракия АМ 1, до София  km. 9+700 ляво 8.00x4.00
N:196 - АМ Тракия АМ 1, до София, km. 13+600  196. АМ Тракия АМ 1, до София  km. 13+600 дясно 4.05x3.05
N:197 - АМ Тракия АМ 1, до София, km. 16+100  197. АМ Тракия АМ 1, до София  km. 16+100 дясно 4.05x3.05
N:198 - АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик, km. 41+880  198. АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик  km. 41+880 дясно 4.05x3.05
N:199 - АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик, km. 47+700  199. АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик  km. 47+700 ляво 4.05x3.05
N:200 - АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик, km. 50+700  200. АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик  km. 50+700 дясно 4.05x3.05
N:201 - АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик, km. 51+900  201. АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик  km. 51+900 дясно 4.05x3.05
N:202 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 108+370  202. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 108+370 ляво 4.05x3.05
N:203 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 108+664  203. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 108+664 дясно 4.05x3.05
N:204 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 108+680  204. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 108+680 ляво 4.05x3.05
N:205 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 108+974  205. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 108+974 дясно 4.05x3.05
N:206 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 108+990  206. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 108+990 ляво 4.05x3.05
N:207 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 109+284  207. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 109+284 дясно 4.05x3.05
N:208 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 109+300  208. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 109+300 ляво 4.05x3.05
N:209 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 109+594  209. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 109+594 дясно 4.05x3.05
N:210 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 109+610  210. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 109+610 ляво 4.05x3.05
N:211 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 109+904  211. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 109+904 дясно 4.05x3.05
N:212 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 109+920  212. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 109+920 ляво 4.05x3.05
N:213 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 110+214  213. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 110+214 дясно 4.05x3.05
N:214 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 110+524  214. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 110+524 дясно 4.05x3.05
N:215 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 110+230  215. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 110+230 ляво 4.05x3.05
N:216 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 110+540  216. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 110+540 ляво 4.05x3.05
N:217 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 110+834  217. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 110+834 дясно 4.05x3.05
N:218 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 110+850  218. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 110+850 ляво 4.05x3.05
N:219 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 111+160  219. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 111+160 ляво 4.05x3.05
N:220 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 111+470  220. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 111+470 дясно 4.05x3.05
N:221 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 111+780  221. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 111+780 ляво 4.05x3.05
N:222 - АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив, km. 112+090  222. АМ Тракия АМ 1, София-Пловдив  km. 112+090 ляво 4.05x3.05
N:223 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 367+000  223. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 367+000 ляво 4.05x3.05
N:224 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 369+000  224. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 369+000 ляво 4.05x3.05
N:225 - Път 1-1, Благоевград - Кулата ,Железница, km. 372+000  225. Път 1-1, Благоевград - Кулата ,Железница  km. 372+000 дясно 4.05x3.05
N:226 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 374+000  226. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 374+000 дясно 4.05x3.05
N:228 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 387+000  228. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 387+000 дясно 4.05x3.05
N:229 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 403+000  229. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 403+000 дясно 4.05x3.05
N:230 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, Струмяни, km. 408+000  230. Път 1-1, Благоевград - Кулата, Струмяни  km. 408+000 ляво 4.05x3.05
N:231 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 413+000  231. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 413+000 ляво 4.05x3.05
N:232 - Път 1-1, Благоевград - Кулата, km. 441+000  232. Път 1-1, Благоевград - Кулата  km. 441+000 дясно 4.05x3.05
N:234 - Път 2-18, Околовръстен път София СЕВ.ДЪГА, km. 13+900  234. Път 2-18, Околовръстен път София СЕВ.ДЪГА  km. 13+900 дясно 4.05x3.05
N:235 - АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик, km. 50+400  235. АМ Тракия АМ 1, София-Пазарджик  km. 50+400 ляво 4.05x3.05
N:236 - Път 1-1,Перник София,преди Владая, km. 282+450  236. Път 1-1,Перник София,преди Владая  km. 282+450 ляво 4.05x3.05
N:237 - АМ Хемус АМ2, изход София към Варна, km. 12+510  237. АМ Хемус АМ2, изход София към Варна  km. 12+510 дясно 4.00x3.00
N:238 - АМ ХЕМУС ΑΜ2,БОТЕВГРАД, km. 43+150  238. АМ ХЕМУС ΑΜ2,БОТЕВГРАД  km. 43+150 дясно 4.00x3.00
N:239 - ΑΜ ХЕМУС АМ2,ПРАВЕЦ, km. 55+750  239. ΑΜ ХЕМУС АМ2,ПРАВЕЦ  km. 55+750 дясно 8.00x4.00
N:240 - АМ ХЕМУС АМ2, km. 59+850  240. АМ ХЕМУС АМ2  km. 59+850 ляво 4.00x3.00


свободни -
заети -
свободни -
заети -


РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

• •

ВИЖ
КАРТА
• ВСИЧКИ БИЛБОРДОВЕ • • БИЛБОРД ПИЗА • • МЕГАБИЛБОРД •